Poskytované činnosti

Ergoterapie a fyzioterapeutická činnost

Nabídka „aktivit“ klientům se zvýšenou péčí je zaměřena více na „uspokojování“ jejich fyzických a duchovních potřeb, včetně rozvíjení jejich možností, např. hodnot postoje, tj.
v „nesení“ toho, co člověka-klienta „potkalo“.

 

Volnočasové programy pro klienty

Domov umožňuje klientům odběr a sledování tisku, tvůrčí práci v erogerapeutické dílně, trénování paměti, kulturní večírky s vlastním programem, knihovnu, kavárnu, sváteční pořady, krátkodobé výlety, besedy, odborné masáže, procvičování jemné motoriky rukou, odpolední poslech hudby, pravidelné mše, vystoupení dětí ze základních škol a promítání filmů.

Pořádáme večírky s programem připravovaným v zájmových kroužcích, máme rozsáhlou výtvarnou činnost s následnými jarmarky, bavíme se i poslechem rozhlasu a televize.

Vlastní počítače lze používat při dodržení obdobných zásad jako při používání televize. Používání vlastních mobilních telefonů je dovoleno v celém Domově.

Klienti, jejichž zdravotní stav to dovoluje, mohou opustit Domov kdykoliv podle svého uvážení.

Nabídka programů pro volný čas klientů probíhá od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách. 

Některé z aktivit si kladou za cíl poskytnout klientovi zábavu, odreagování, některé sledují výrazněji terapeutické záměry.

 

Do programu Domova jsou zahrnuty i pravidelné skupinové setkávání klientů s ředitelkou Domova.

 

 

Nabízené aktivity v našem Domově jsou následující:

  • aktivity v tvořivé dílně
  • pohybové aktivity – pétanque, sportovní hry
  • muzikoterapie
  • bazální stimulace
  • trénování paměti dle
  • společenské události – Kloboukový ples, Hudební zábava, Villaniho slavnosti
  • pečení v nových prostorech společné kuchyňky na 2. patře
  • vycházky do města aj.

Fyzioterapeutická činnost

Fyziorehabilitační místnost je k dispozici klientům na 4. patře. Klienti zde mohou docházet na masáže, mají zde k dispozici žebřiny, rotoped i elektrické šlapadlo, veškerá fyziorehabilitační činnost probíhá po konzultaci s lékařem.

Od pondělí do pátku probíhá na jednotlivých patrech v dopoledních hodinách ranní cvičení – trénink jemné motoriky, pomocí overbalů a jiných terapeutických pomůcek.